Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bağlantılı Yazılar

En Son Eklenenler

06 | ordövr ordövr
09 | monogami monogami
10 | intihar intihar

Oscar Wilde’ın “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım” sözünü tartışma konusunda öğrendiklerinizi göz önünde bulundurarak açıklamaya çalışınız.

Günlük bir olay, bir kitap, sınıfça bilinen bir roman, şiir veya oyunun
değerlendirilmesi, günlük hayatımızı etkileyen yeni bir buluş ya da gün yüzüne çıkarılmış eski bir uygarlık tartışılacak konular olabilir. Konu seçildikten sonra veriler toplanmalı, bilgiler, görüşler düzenlenmeli ve başkan tartışma kurallarını harfi harfine uygulamalıdır.

Tartışmalarda seçilen konu önemli ve tartışmaya değer olmalıdır. Seçilen konu düşünmeye yol açmalı, tartışmalara uygun olmalı ve istenilen zamana sığabilmelidir.

Bu konuda en güzel sözlerden birisini Woodrow Wilson söylemiştir:

“Haklarımızı kazanmak için genellikle tuttuğumuz yol mücadeledir. Bu yolun en kısa yol değil fakat uzun yol olduğunu söyleyebilirim. Çünkü siz, bana sıkılmış yumruklarla gelirseniz, herhâlde benim yumruklarımı da iki katı sıkılmış bulursunuz. Fakat bana
gelir ve “Gel oturalım, tanışalım, ayrı düşünürsek niçin ayrı düşündüğümüzü anlayalım ve aramızdaki meselenin ne olduğunu belirleyelim.” derseniz, araştırmamız sonucunda aramızda hiçbir anlaşmazlık bulunmadığını veya anlaşamadığımız noktaların çok az, fakat üzerinde anlaştığımız noktaların pek çok olduğunu, bir araya
gelip anlaşmak isteyince, bunun mümkün olduğunu görürüz.”


Birkaç tartışma konusunu şöyle sıralayabiliriz:
1. Televizyon, sinemayı olumlu mu olumsuz mu etkilemiştir?
2. Eğitim yoluyla savaşlar önlenebilir mi, önlenemez mi?
3. Ormanların korunmasında yasalar mı, çevre bilinci mi daha etkili olur?
4. Kitaplıklardan yeterince yararlanabiliyor muyuz?
5. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı nasıl verilebilir?

Tartışmaların topluluk karşısında yapılanları toplu tartışmalar adını alır.
Dinleyiciler karşısında dinleyiciler için yapılan bu tartışmaların amacı fikir alışverişi ve kamuoyu yaratmak; dinleyicilerin konuşulanlardan kendi bilgi, görgü ve deneyimlerine göre sonuç çıkarmalarını sağlamaktır. Münazara; açık oturum, panel, sempozyum,
forum toplu tartışma çeşitleri arasında yer alırlar.

Dinleyicilerin huzurunda dinleyiciler için gerçekleştirilen tartışmalarda
konuşmacıların tartışma konusundaki bilgi, birikim, görgü ve düşünceleri halka iletilir.

Bundan amaç, onları bilgilendirmek ve yönlendirmektir. Bu tip tartışmalarda kamuoyu yaratma endişesi konuşmacı-dinleyici ilişkisini belirleyen önemli bir faktördür.

Açık oturum, panel, sempozyum, forum gibi tartışmalar, basın ve halk önünde gerçekleşir. Münazara ise daha çok eğitim amacıyla sınışarda düzenlenir.

Tartışma konumuzu ünlü İngiliz yazarı Oscar Wilde’ın bir sözü ile bitiriyoruz:
“Herkes benim düşünceme katılırsa, yanılmış olmaktan korkarım”.